Anbiya aur Auliya se Hamsari ka Dawa-:

Aalam-e-Aakhrat ki Dayimi Zindagi-:


Fir’auni Jadugaron ke Iman ki Quwwat-:

Hazrat Bilal (RAA) ka Ishq-e-Rasool :

Nafs-o-Shetaan ke Wasawis se Bachao-:

Husool-e-Qurb-e-Elahi ka Tareeqa-:

Deedar-e-Elahi ke Talabgar :

Deedar-e-Elahi ke Talabgar:

Elm-e-Risalat aur Elm-e-Vilayat :

Naar-e-Shahwat ko Sard Karney ka Tareeqa:

Dars e Masnavi

Nafs-e-Ammara ki Islah kis Tarah-:

Baatni Seerat Sawarney ka Nuskha-:

Yaad-e-Elahi Karney Walon ka Maqam-:

Hazrat Adam (AS) ka Shetaan ko Haqeer….:

Be-Adabi ka Wabal Poori Ummat per-:

Aehl-e-Toheed kon Log hain-:

Seerat-e-Insaani ka Masakh hona :

Taazeem-e-Mustafa (SAW)-:

Akhlaaq aur Kirdar Sawarney ka Qur’an……:

Hazrat Suleman (AS) ke Elm ki Taaqat-:

Eik Ibrat Aamoz Hikayat-:

Qur’ani Aayat mein Ta’veel karna :

Na-Farman Qomon per Azab-e-Elahi-:

Falsaf-e-Mout Masnavi ki Roshni mien-:

Anbiya aur Auliya ka Taskheer-e-Kayinat:

Rasool-e-Akram ke Ism-Mubarak ki Ta’aqat:

Qurb-e-Khuda-Wandi ka Zariya kya Hey-:

ALLAH ki Chahat Hasil karney ka Tareeqa:

Jazb-e-Heeqarat Azab-e-Elahi ka Sabab:

Jo ALLAH ka Hogaya ALLAH us ka Hogaya:

Hazrat Suleiman (AS) ki Angothi:

Eifa-e-Ahad ki Ahiyat…..:

Eik Sarangi Bajaney waley ka Qissa-:

Ba Adab ba Naseeb Bey Adab bad Naseeb:

Neiki aur Badi mein Tameez kis Tarah-:

Dunyavi Zindagi sey Behter Aakhrat ki…..:

Allah ki Bargah mein Muttaqiyun ka Maqam:

Jo Allah ka Ho rahey Allah uska Hai-:

Hazrat Suleiman (AS) ke liye……:

Allah ki Taraf sey Zindagi mein Khush:

Muazzin e Rasool (SAW) Hazrat Bilal (RA):

Peer aur Murshid ki Tareef-:

Dua mangney ki Ehmiyat-:

Ambiya e Kiram sey Manazrah-:

Fiqqahi Masayil sey kya Murad hai-:

Mashooq e Haqiqi kon Hai :

Ambiya e Kiram ke liye Tableegh e Deen:

Dua ki Qubuliyat ke Asbab aur Aqsam-:

Yad e Elahi mein Roney ka Maqam-:

Muajzat e Rasool (SAW)-: